Khoa Huyễn

Địa Cầu Tại Thoái Hóa

Tác giả: Tử Thần Điếu Giả

Lượt xem: 3034

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 62

Mới cập nhật: 19:38 12/12
Huyết Sắc Chư Thiên Vạn Giới Bài

Tác giả: Giang trung tiểu bạch

Lượt xem: 4333

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 55

Mới cập nhật: 19:18 12/12
Đồng Thời Xuyên Việt Liễu 99 Cá Thế Giới

Tác giả: Phượng Trào Hoàng

Lượt xem: 6895

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 398

Mới cập nhật: 18:35 12/12
Sử Thượng Tối Cường Cẩu Hùng Hệ Thống

Tác giả: Thất Nhạc

Lượt xem: 1345

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 970

Mới cập nhật: 16:47 12/12
Ngã Đích Nhất Thiên Hữu 48 Tiểu Thời

Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu

Lượt xem: 25500

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 175

Mới cập nhật: 15:18 12/12
Trụ Lâm

Tác giả: Tam Thiên Lưỡng Giác

Lượt xem: 50806

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 162

Mới cập nhật: 14:21 12/12
Tinh Lâm Chư Thiên

Tác giả: Ám Ngục Lĩnh Chủ

Lượt xem: 101164

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 387

Mới cập nhật: 12:34 12/12
Cao Duy Xuyên Qua Giả

Tác giả: Tối Chung Vĩnh Hằng

Lượt xem: 44515

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 171

Mới cập nhật: 12:24 12/12
Từ Cô Hoạch Điểu Bắt Đầu (Từ Ubume bắt đầu)

Tác giả: Hoạt Nhi Cai

Lượt xem: 2001

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 10:36 12/12
Tuyệt Mật Thí Nghiệm Đương Án

Tác giả: Đạo thảo thiên sư

Lượt xem: 29131

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 367

Mới cập nhật: 09:33 12/12
Toàn Cầu Thần Võ Thời Đại

Tác giả: Tảo Lôi Đại Sư

Lượt xem: 14640

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 73

Mới cập nhật: 08:18 12/12
Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Việt Gia Thiên

Tác giả: Hương Chương Điếm Hạ

Lượt xem: 99369

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1239

Mới cập nhật: 06:04 12/12
Vô Hạn Nghịch Thôi (Cuồng Loạn)

Tác giả: Bổ Mộng Giả

Lượt xem: 10463

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 64

Mới cập nhật: 22:40 11/12
Cơ Giáp Định Chế Đại Sư

Tác giả: Khắc Vũ

Lượt xem: 16408

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 242

Mới cập nhật: 21:56 11/12
Ngã Bị Hệ Thống Thác Quản Liễu

Tác giả: mộc hằng

Lượt xem: 64704

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 822

Mới cập nhật: 21:48 11/12
Giá Lý Hữu Bảo Tương (Nơi này có hòm báu)

Tác giả: Thục Châu Tiểu Đao

Lượt xem: 4680

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 78

Mới cập nhật: 21:36 11/12
Chư Giới Mạt Nhật Tại Tuyến

Tác giả: Yên Hỏa Thành Thành

Lượt xem: 106210

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 913

Mới cập nhật: 21:09 11/12
Siêu Năng Văn Minh Chi Cổ Thần Giác Tỉnh

Tác giả: Cổ Vũ

Lượt xem: 27414

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 870

Mới cập nhật: 19:37 11/12
Thần Cấp Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả: Tảo Lôi Đại Sư

Lượt xem: 64057

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1386

Mới cập nhật: 19:32 11/12
Xuyên Việt Chi Biến Thân Tuyệt Sắc Nữ Chủ Giác

Tác giả: Cơ Ngạ Đích Văn Tử

Lượt xem: 19948

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 190

Mới cập nhật: 18:08 11/12
 
Trở lên đầu trang