Khoa Huyễn

Hắc Ám Vương Giả

Tác giả: Cổ Hi

Lượt xem: 290494

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1134

Mới cập nhật: 07:48 26/09
Đái Trứ Tinh Tế Sấm Mỹ Huyễn

Tác giả: Vị diện kiếp phỉ

Lượt xem: 34044

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 271

Mới cập nhật: 07:08 26/09
Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Việt Gia Thiên

Tác giả: Hương Chương Điếm Hạ

Lượt xem: 72289

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1111

Mới cập nhật: 06:52 26/09
Linh Khí Bức Nhân

Tác giả: Ngọa Ngưu Chân Nhân

Lượt xem: 4858

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 25

Mới cập nhật: 03:39 26/09
Cơ Chiến Vô Hạn

Tác giả: Diệc Túy

Lượt xem: 186543

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 2190

Mới cập nhật: 02:11 26/09
Mạt Thế Hàng Hải Hệ Thống

Tác giả: Sơn Hòa Nữ Quế

Lượt xem: 26949

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 121

Mới cập nhật: 01:24 26/09
Vô Tận Võ Trang - Reconvert

Tác giả: Duyên Phận 0

Lượt xem: 234479

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 1255

Mới cập nhật: 00:30 26/09
Tinh Lâm Chư Thiên

Tác giả: Ám Ngục Lĩnh Chủ

Lượt xem: 64163

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 245

Mới cập nhật: 22:56 25/09
Ngã Đích Nhất Thiên Hữu 48 Tiểu Thời

Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu

Lượt xem: 6320

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 37

Mới cập nhật: 22:36 25/09
Mạt Thế Thần Ma Lục

Tác giả: Bất Lãnh Đích Thiên Đường

Lượt xem: 829

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 30

Mới cập nhật: 20:28 25/09
Tiểu Sửu Du Hí

Tác giả: Phì Qua

Lượt xem: 28639

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 272

Mới cập nhật: 20:08 25/09
Tam Thể

Tác giả: Lưu Từ Hân

Lượt xem: 1025

Tình trạng: Hoàn thành

Số chuơng: 38

Mới cập nhật: 19:12 25/09
Cực Quyền Bạo Quân

Tác giả: Dạ Dữ Tuyết

Lượt xem: 21121

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 257

Mới cập nhật: 12:02 25/09
Ngã Bị Hệ Thống Thác Quản Liễu

Tác giả: mộc hằng

Lượt xem: 43609

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 670

Mới cập nhật: 11:56 25/09
Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Tác giả: Tần Tiểu Từ

Lượt xem: 17902

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 666

Mới cập nhật: 11:26 25/09
Tuyệt Mật Thí Nghiệm Đương Án

Tác giả: Đạo thảo thiên sư

Lượt xem: 10662

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 156

Mới cập nhật: 09:38 25/09
Lê Minh Chi Kiếm

Tác giả: Viễn Đồng

Lượt xem: 89635

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 251

Mới cập nhật: 23:09 24/09
Mỹ Mạn Chi Anh Hùng Thực Trang

Tác giả: Trí Giả Như Phong 01

Lượt xem: 20589

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 186

Mới cập nhật: 16:45 24/09
Siêu Cấp Tang Thi Công Xưởng

Tác giả: Vũ Thủy

Lượt xem: 45215

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 522

Mới cập nhật: 16:39 24/09
Vân Khung Chi Vị Lai Đoạn Điểm

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Lượt xem: 4471

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chuơng: 28

Mới cập nhật: 16:13 24/09
 
Trở lên đầu trang